نمایش دادن همه 19 نتیجه

کارت اسیلوسکوپ 50MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6052BE

8,600,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله لاجیک دار هانتک HANTEK MSO5102D

24,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C10

10,600,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C15

13,400,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D10

12,150,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D15

15,300,000 تومان

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4202C

20,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8202E

40,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8102E

35,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 60MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1062B

22,600,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D72

9,850,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D42

8,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1202B

33,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1102B

28,800,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz چهار کاناله Rigol DS1104Z-S Plus

48,800,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz چهار کاناله Rigol DS1104Z Plus

34,400,000 تومان

اسیلوسکوپ 50MHz چهار کاناله Rigol DS1054Z

25,700,000 تومان

اسیلوسکوپ 200MHz دو کاناله Rigol DS1202Z-E

26,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دو کاناله Rigol DS1102Z-E

21,300,000 تومان