انواع پایه نگهدارنده بُرد و پایه های مونتاژ مناسب برای تعمیر و مونتاژ بُرد های الکترونیکی. گیره های نگهدارنده قطعات و پایه هویه همراه با ذره‌بین و گیره نگهدارنده.