انواع قلع کش پمپی (دستی)، قلع کش برقی (اتوماتیک) و سیم قلع کش

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 3015

85,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 2515

80,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 2515

50,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 3015

55,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 908-366A

380,000 تومان

قلع کش کوچک گات مدل GOOT GS-108

620,000 تومان

قلع کش متوسط گات مدل GOOT GS-104

720,000 تومان

قلع کش بزرگ گات مدل GOOT GS-100

820,000 تومان

قلع کش برقی گات مدل GOOT TP-100

14,900,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 8PK-366N

320,000 تومان