انواع قلع کش پمپی (دستی)، قلع کش برقی (اتوماتیک) و سیم قلع کش

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 1515

55,000 تومان

هویه قلع کش برقی سومو SOMO SM204

410,000 تومان

قلع کش سیمی سومو SOMO SM115

110,000 تومان

قلع کش سیمی چمترونیکس مدل Chemtronics 80-3-5

94,000 تومان

قلع کش سیمی گات GOOT CP-30Y

280,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 3015

100,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 2515

95,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 2515

55,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 3015

65,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 908-366A

400,000 تومان

قلع کش کوچک گات مدل GOOT GS-108

690,000 تومان

قلع کش متوسط گات مدل GOOT GS-104

820,000 تومان

قلع کش بزرگ گات مدل GOOT GS-100

930,000 تومان

قلع کش برقی گات مدل GOOT TP-100

14,850,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 8PK-366N

300,000 تومان