انواع قلع کش پمپی (دستی)، قلع کش برقی (اتوماتیک) و سیم قلع کش

قلع کش سیمی سومو SOMO SM115

95,000 تومان

قلع کش سیمی چمترونیکس مدل Chemtronics 80-3-5

94,000 تومان

قلع کش سیمی گات GOOT CP-30Y

250,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 3015

85,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 2515

80,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 2515

50,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 3015

55,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 908-366A

380,000 تومان

قلع کش کوچک گات مدل GOOT GS-108

620,000 تومان

قلع کش متوسط گات مدل GOOT GS-104

720,000 تومان

قلع کش بزرگ گات مدل GOOT GS-100

800,000 تومان

قلع کش برقی گات مدل GOOT TP-100

12,690,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 8PK-366N

280,000 تومان300,000 تومان