فروش انواع اسیلوسکوپ تکترونیکس، ریگول، هانتک، جی پی اس و گودویل

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کاناله GW-Instek GDS-1102B

28,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله GW-Instek GDS-1072B

22,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100MHz دو کاناله ریگول مدل Rigol DS2102A

45,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4 کاناله GW-Instek GDS-1104B

35,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دو کاناله جی‌پی‌اس مدل GPS-1102B

25,900,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتزی 2 کاناله ریگول مدل Rigol DS1102E

14,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 50 مگاهرتزی 2 کاناله ریگول مدل Rigol DS1052E

15,400,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 200 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4204B

21,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 80 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4084B

16,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4104B

18,000,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4 کاناله همراه با فانکشن هانتک Hantek 6104BD

11,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C72

6,100,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 20MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6022BE

2,600,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 20MHz دوکاناله لاجیک آنالایزر دار هانتک مدل Hantek 6022BL

3,050,000 تومان

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کاناله Hantek MPO6102D همراه با لاجیک و فانکشن

25,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4102C

14,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C42

6,200,000 تومان

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4072C

12,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 200 مگاهرتزی ۲ کاناله هانتک مدل Hantek DSO5202P

16,400,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز 2 کاناله هانتک مدل Hantek DSO5102P

13,300,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال پهنای باند 70 مگاهرتز 2 کاناله هانتک مدل Hantek DSO5072P

11,700,000 تومان