آمپرمتر های کلمپی، آمپر متر هایی هستند که برای اندازه گیری جریان های زیاد (عموما بالای 20 آمپر) استفاده می شوند.
کمپ آمپرمترها یا به اصطلاح آمپرمتر های چنگکی،‌ قابلیت اندازه گیری جریان های AC و DC را فراهم میکنند.
اغلب آمپرمتر ها از مزایای یک مولتی متر نیز بهره می برند و قابلیت های اندازه گیری ولتاژ،‌ میزان مقاومت و ظرفیت خازنی، میزان فرکانس و… را نیز فراهم میکنند.