آمپرمتر های کلمپی، آمپر متر هایی هستند که برای اندازه گیری جریان های زیاد (عموما بالای 20 آمپر) استفاده می شوند.
کمپ آمپرمترها یا به اصطلاح آمپرمتر های چنگکی،‌ قابلیت اندازه گیری جریان های AC و DC را فراهم میکنند.
اغلب آمپرمتر ها از مزایای یک مولتی متر نیز بهره می برند و قابلیت های اندازه گیری ولتاژ،‌ میزان مقاومت و ظرفیت خازنی، میزان فرکانس و… را نیز فراهم میکنند.

آمپرمتر کلمپی AC/DC یونیتی مدل Uni-T UT210E

3,500,000 تومان5,080,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC ویکتور مدل +Victor 610C

1,100,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC/DC ویکتور مدل +Victor 610B

2,000,000 تومان

آمپرمتر 1000 آمپر AC مستک مدل MASTECH MS2015A

2,840,000 تومان

آمپرمتر 1000 آمپر AC/DC مستک مدل MASTECH MS2125A

3,950,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC ویکتور مدل +Victor 606

800,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC ویکتور مدل +Victor 606B

1,150,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC/DC ویکتور مدل +Victor 606C

1,750,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC یونیتی مدل +UT201

1,250,000 تومان1,460,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC/DC یونیتی مدل +Uni-T UT204

3,360,000 تومان

آمپرمتر کلمپی DC/AC یونیتی مدل +UT203

2,700,000 تومان3,020,000 تومان