LCR مترها دستگاه هایی هستند که به صورت تخصصی برای اندازه گیری میزان مقاومت (اهم – Ω)، میزان ظرفیت خازنی (فاراد – F) و میزان سلف (هانری – H) استفاده می شوند.
همچنین برخی از ال سی آر متر ها که در سطح حرفه ای دسته بندی می‌شوند، قابلیت اندازه گیری پارامترها در بازه های فرکانسی متغییر را نیز دارا می باشند.
LCR Meter های حرفه ای، قابلیت محاسبه پارمتر های داخلی قطعات (مانند پارمتر های Q ,? ,D, Z و…) را نیز فراهم میکنند که کمک بسیار شایانی را به طراحان برد های الکترونیکی – مخابراتی و همچنین تعمیرکاران میکند.