نمایش دادن همه 22 نتیجه

فانکشن ژنراتور 2 کاناله 60MHz ویکتور 2060H

7,850,000 تومان

فانکشن ژنراتور 2 کاناله 40MHz ویکتور 2040H

6,970,000 تومان

فانکشن ژنراتور 2 کاناله 15MHz ویکتور 2015H

6,000,000 تومان

ترمومتر لیزری 550 درجه ویکتور مدل VICTOR 303B

1,090,000 تومان

توالی سنج RST سنج ویکتور مدل VICTOR 850A

1,200,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله ویکتور مدل VICTOR 1100S

12,400,000 تومان

LCR متر رومیزی ویکتور مدل VICTOR 4091C

20,900,000 تومان

پراب کلوین BNC مناسب LCR متر

1,100,000 تومان

مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VICTOR VC97 2021

750,000 تومان

مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل VICTOR VC97

800,000 تومان

ترموکوپل مولتی متر مدل TP-01

80,000 تومان

خازن سنج دیجیتال ویکتور مدل VICTOR 6013

970,000 تومان

مولتی متر آنالوگ ویکتور VICTOR 3010

750,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC ویکتور مدل +Victor 606

800,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC ویکتور مدل +Victor 606B

950,000 تومان

آمپرمتر کلمپی AC/DC ویکتور مدل +Victor 606C

1,700,000 تومان

ارت تستر سه سیمه Victor مدل 4105A

4,200,000 تومان

مولتی متر ویکتور مدل Victor 86D

1,500,000 تومان

مولتی متر ویکتور مدل Victor 70C

1,650,000 تومان

LCR متر 100KHz ویکتور مدل Victor 4080

7,200,000 تومان

LCR متر 100KHz ویکتور مدل Victor 4082

14,200,000 تومان

مولتی متر ویکتور مدل Victor 88C

1,300,000 تومان