انواع ابزار مونتاژ و لحیم کاری مانند هویه ها، نوک پاک کن ها

نمایش 1–24 از 33 نتیجه

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 3015

85,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R350 2515

80,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 2515

50,000 تومان

قلع کش سیمی مکانیک MECHANIC R300 3015

55,000 تومان

سیم لحیم 0.8mm مکانیک مدل MECHANIC M60

85,000 تومان

سیم لحیم 0.3mm مکانیک مدل MECHANIC TY-V866

100,000 تومان

خمیر فلاکس مکانیک مدل MECHANIC UV-559 10cc

100,000 تومان

خمیر فلاکس مکانیک مدل MECHANIC UV-559 100g

350,000 تومان

خمیر فلاکس مکانیک مدل MECHANIC UV-223 100g

350,000 تومان

خمیر فلاکس مکانیک مدل MECHANIC UV-223 10cc

100,000 تومان

ابزار پیشران فلزی مکانیک مدل MECHANIC P08

80,000 تومان

خمیر قلع 183 درجه مکانیک مدل MECHANIC XG30

60,000 تومان

هویه 60W سرامیکی مکانیک مدل MECHANIC HK-762

580,000 تومان

خمیر قلع 183 درجه مکانیک مدل MECHANIC XG50

100,000 تومان

خمیر قلع 183 درجه سرنگی مکانیک مدل MECHANIC XG-Z40

150,000 تومان

خمیر قلع 138 درجه سرنگی مکانیک مدل MECHANIC V4B45

180,000 تومان

نوک پاک کن سیمی یاکسون مدل YAXUN YX-V2

100,000 تومان

نوک پاک کن سیمی یاکسون مدل YAXUN YX-B3

155,000 تومان

هویه 100W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-100

1,100,000 تومان

هویه 40W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-40

780,000 تومان

هویه 60W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-60

930,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 908-366A

380,000 تومان

هویه 40W گات مدل GOOT KS-40R

650,000 تومان

هویه 100W گات مدل GOOT KS-100R

1,050,000 تومان