فانکشن ژنراتور های دستگاه هایی هستند که انواع موج های مختلف مانند موج های سینوسی، مربعی، مثلثی، ramp، نویز و همچنین مدولاسیون های AM، FM را تولید میکنند.
همچنین قابلیت تغییر دامنه، پهنای باند(فرکانس) و ولتاژ را نیز مهیا میکنند.
برخی از فانکشن ژنراتور های قابلیت کنترل از طریق کامپیوتر و ایجاد امواج دلخواه را نیز فراهم میکنند.

هیچ محصولی یافت نشد.