گیره مونتاژ ذره بین دار مدل TE-800

560,000 تومان

ذره بین رومیزی گرداک مدل Gordak 308

800,000 تومان

ذره بین دستی سومو مدل SOMO SM171

200,000 تومان

گیره مونتاژ ذره بین دار مدل TE-801

350,000 تومان

ذره بین رومیزی MG3b-1A

520,000 تومان

ذره بین تاشو 30x فلزی مدل MG21007

160,000 تومان

ذره بین 40x تاشو مدل MG21011

150,000 تومان

ذره بین دستی و رومیزی MG3b-1D

700,000 تومان