انواع هویه مناسب لحیم کاری برای قطعات ریز SMD و قطعات DIP با المنت های سرامیکی و المنت نیکروم (سیمی)

هویه دیجیتال رومیزی گرداک Gordak 938A

2,000,000 تومان

هویه تفنگی 25-130 وات دایو مدل DAIYO DS244

480,000 تومان

هویه 60W دایو DAIYO DS260

340,000 تومان

هویه 40W دایو DAIYO DS240

300,000 تومان

هویه تفنگی 25-130 وات سومو مدل SOMO SM108

450,000 تومان

نوک هویه سومو مدل SOMO SM108T

70,000 تومان

هویه 20-200 وات سومو مدل SOMO SM120

670,000 تومان

هویه 20-130 وات سومو مدل SOMO SM119

380,000 تومان

هویه 60W سومو مدل SOMO SM160

320,000 تومان

هویه 40W سومو مدل SOMO SM140

280,000 تومان

هویه 40W سرامیکی لودستار مدل LODESTAR L407032

425,000 تومان

هویه 60W سرامیکی مکانیک مدل MECHANIC HK-762

600,000 تومان

هویه 100W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-100

940,000 تومان

هویه 40W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-40

700,000 تومان

هویه 60W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-60

800,000 تومان

هویه 40W گات مدل GOOT KS-40R

680,000 تومان

هویه 100W گات مدل GOOT KS-100R

960,000 تومان

هویه 60W گات مدل GOOT KS-60R

720,000 تومان

هویه تفنگی گات مدل GOOT TQ-77

1,820,000 تومان

هویه قلمی گات مدل GOOT TQ-95

1,675,000 تومان

هویه 80W سرامیکی یاکسون مدل Yaxun YX-521

420,000 تومان