انواع هویه مناسب لحیم کاری برای قطعات ریز SMD و قطعات DIP با المنت های سرامیکی و المنت نیکروم (سیمی)

هویه 60W سرامیکی مکانیک مدل MECHANIC HK-762

580,000 تومان

هویه 100W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-100

1,100,000 تومان

هویه 40W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-40

780,000 تومان

هویه 60W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-60

930,000 تومان

هویه 40W گات مدل GOOT KS-40R

650,000 تومان

هویه 100W گات مدل GOOT KS-100R

1,050,000 تومان

هویه 60W گات مدل GOOT KS-60R

780,000 تومان

هویه تفنگی گات مدل GOOT TQ-77

1,800,000 تومان

هویه قلمی گات مدل GOOT TQ-95

1,650,000 تومان

هویه 80W سرامیکی یاکسون مدل Yaxun YX-521

450,000 تومان