تاکومتر (دورسنج – Tachometer) دستگاه هایی هستند که برای اندازه گیری میزان سرعت یک شی درحال چرخش (غالبا در واحد RPM) استفاده میشوند.
روش اندازه گیری در دورسنج ها به دو روش Contact (مکانیکی) یا Non-Contact (لیزری) می‌باشد.

نمایش دادن همه 2 نتیجه