نمایش 1–24 از 38 نتیجه

کارت لاجیک آنالایزر 32 کاناله هانتک مدل HANTEK 4032L

11,000,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 50MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6052BE

8,600,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله لاجیک دار هانتک HANTEK MSO5102D

24,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C10

10,600,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C15

13,400,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D10

12,150,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D15

15,300,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ 150 مگاهرتز هانتک HANTEK PP150B

350,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز هانتک HANTEK PP200B

700,000 تومان

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4202C

20,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8202E

40,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8102E

35,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 60MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1062B

22,600,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D72

9,850,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D42

8,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1202B

33,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1102B

28,800,000 تومان

پراب جریان اسیلوسکوپ هانتک مدل Hantek CC-650

4,600,000 تومان

پراب جریان اسیلوسکوپ هانتک مدل Hantek CC-65

3,350,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ دیفرانسیلی هانتک مدل Hantek HT8050

9,150,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ دیفرانسیلی هانتک مدل Hantek HT8100

10,450,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 200 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4204B

23,100,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 80 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4084B

18,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4104B

20,000,000 تومان