نمایش دادن همه 40 نتیجه

مولتی متر رومیزی هانتک مدل HANTEK HDM3055

22,950,000 تومان

مولتی متر رومیزی هانتک مدل HANTEK HDM3065

32,000,000 تومان

کارت لاجیک آنالایزر 32 کاناله هانتک مدل HANTEK 4032L

10,500,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 50MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6052BE

8,600,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله لاجیک دار هانتک HANTEK MSO5102D

23,000,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C10

10,500,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2C15

11,900,000 تومان

اسیلوسکوپ 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D10

11,700,000 تومان

اسیلوسکوپ 150MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO2D15

13,700,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ 150 مگاهرتز هانتک HANTEK PP150B

350,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز هانتک HANTEK PP200B

700,000 تومان

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4202C

20,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8202E

40,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8102E

34,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 60MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1062B

22,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D72

9,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D42

8,200,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1202B

33,400,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1102B

24,700,000 تومان

پراب جریان اسیلوسکوپ هانتک مدل Hantek CC-650

4,600,000 تومان

پراب جریان اسیلوسکوپ هانتک مدل Hantek CC-65

3,300,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ دیفرانسیلی هانتک مدل Hantek HT8050

9,150,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ دیفرانسیلی هانتک مدل Hantek HT8100

10,450,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 200 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4204B

23,100,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 80 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4084B

17,800,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتزی 4 کاناله هنتک مدل Hantek DSO4104B

18,900,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 4 کاناله همراه با فانکشن هانتک Hantek 6104BD

10,950,000 تومان

LCR متر هانتک با فرکانس 100KHz مدل Hantek 1833C

9,200,000 تومان

LCR متر هانتک با فرکانس 40KHz مدل Hantek 1832C

6,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C72

7,650,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 20MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6022BE

3,000,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 20MHz دوکاناله لاجیک آنالایزر دار هانتک مدل Hantek 6022BL

3,750,000 تومان

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کاناله Hantek MPO6102D همراه با لاجیک و فانکشن

24,900,000 تومان

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4102C

15,300,000 تومان

پراب اسیلوسکوپ با ضریب تضعیف 1:100 برند هانتک مدل Hantek T3100

970,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C42

6,680,000 تومان

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز 2 کاناله فانکشن دار هانتک مدل Hantek DSO4072C

13,600,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 200 مگاهرتزی ۲ کاناله هانتک مدل Hantek DSO5202P

17,100,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال 100 مگاهرتز 2 کاناله هانتک مدل Hantek DSO5102P

14,200,000 تومان

اسیلوسکوپ دیجیتال پهنای باند 70 مگاهرتز 2 کاناله هانتک مدل Hantek DSO5072P

12,400,000 تومان