نمایش دادن همه 7 نتیجه

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8202E

40,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO8102E

38,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 60MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1062B

22,500,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D72

10,600,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D42

9,100,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 200MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1202B

33,400,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی 100MHz دوکاناله هانتک مدل HANTEK DSO1102B

26,000,000 تومان