نمایش دادن همه 22 نتیجه

تستر کابل شبکه پروسکیت مدل ProsKit MT-7057N

1,760,000 تومان

تستر کابل شبکه دیجیتال پروسکیت مدل ProsKit MT-7071

12,200,000 تومان

پنس معکوس سرصاف پروسکیت مدل ProsKit 1PK-118T

220,000 تومان

پنس معکوس سرکج پروسکیت مدل ProsKit 1PK-117T

220,000 تومان

پرس کانکتورهای مخابراتی پروسکیت مدل ProsKit 608-384N

2,930,000 تومان

پرس کابل شو پروسکیت مدل ProsKit 6PK-301H

1,780,000 تومان

پرس وایرشو پروسکیت مدل ProsKit 6PK-301E

1,725,000 تومان

پرس BNC پروسکیت مدل ProsKit 6PK-230PA

2,300,000 تومان

پرس سرسیم کولری پروسکیت مدل ProsKit 6PK-230C

1,800,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 608-369A

1,130,000 تومان

هویه 100W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-100

998,000 تومان

هویه 40W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-40

699,000 تومان

هویه 60W پروسکیت مدل ProsKit SI-124B-60

815,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 1PK-727

550,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 8PK-906

600,000 تومان

آی سی کش PLCC پروسکیت مدل ProsKit 8PK-610

300,000 تومان

قلع کش پروسکیت مدل ProsKit 908-366A

400,000 تومان

ست پنس 4 تایی پروسکیت مدل ProsKit 808-389

550,000 تومان

سیم چین پروسکیت مدل ProsKit 1PK-067DS

520,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 1PK-709DS

520,000 تومان

کف چین پروسکیت مدل ProsKit 1PK-5101

520,000 تومان

پرج کن شبکه پروسکیت مدل ProsKit CP-393

500,000 تومان