نمایش دادن همه 8 نتیجه

میکروسکوپ دیجیتال مدل DM9

4,299,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال یاکسون مدل YaXun AK23

13,600,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال یاکسون مدل YaXun AK23B

11,800,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB مدل X4 1600x

850,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال USB مدل X4 1000x

750,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل G1200

4,500,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل G600

2,630,000 تومان

میکروسکوپ دیجیتال مدل DM3

4,000,000 تومان