انواع سیم‌چین الکترونیکی (سایز کوچک) و سیم‌چین برق (سایز بزرگ)