انواع آچار ها و انبرها مانند سیم چین، پرس های سرسیم، آی سی کش و پنس ها

پرس کانکتورهای مخابراتی پروسکیت مدل ProsKit 608-384N

2,200,000 تومان

پرس کابل شو پروسکیت مدل ProsKit 6PK-301H

1,980,000 تومان

پرس وایرشو پروسکیت مدل ProsKit 6PK-301E

1,980,000 تومان

پرس BNC پروسکیت مدل ProsKit 6PK-230PA

1,980,000 تومان

پرس سرسیم کولری پروسکیت مدل ProsKit 6PK-230C

1,980,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 608-369A

1,050,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 1PK-727

460,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 8PK-906

650,000 تومان

آی سی کش PLCC پروسکیت مدل ProsKit 8PK-610

300,000 تومان

سیم‌چین پروسکیت مدل ProsKit 1PK-067DS

495,000 تومان

دمباریک پروسکیت مدل ProsKit 1PK-709DS

485,000 تومان

کف چین پروسکیت مدل ProsKit 1PK-5101

540,000 تومان

پرج کن شبکه پروسکیت مدل ProsKit CP-393

600,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3161

430,000 تومان

سیم‌چین پروسکیت مدل Proskit 8PK-905

650,000 تومان

سیم‌چین پروسکیت مدل Proskit 1PK-717

520,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit CP-080E

590,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit CP-505

850,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 6PK-223

290,000 تومان

کف چین پروسکیت مدل ProsKit 8PK-101D

420,000 تومان

کف چین پروسکیت مدل Pro’sKit 8PK-101K

370,000 تومان

کف چین پروسکیت مدل ProsKit 1PK-5101-C

450,000 تومان

آچار سوکت زن شبکه پروسکیت مدل Pro’sKit CP-376TR

2,050,000 تومان

آچار سوکت زن شبکه پروسکیت مدل Pro’sKit CP-376M

3,100,000 تومان