نمایش دادن همه 7 نتیجه

LCR متر هانتک با فرکانس 100KHz مدل Hantek 1833C

9,850,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی هانتک مدل Hantek 2D42

9,100,000 تومان

کارت اسیلوسکوپ 50MHz دو کاناله هانتک مدل Hantek 6052BE

9,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C72

8,700,000 تومان

LCR متر هانتک با فرکانس 40KHz مدل Hantek 1832C

8,000,000 تومان

اسیلوسکوپ دستی دوکاره هانتک مدل Hantek 2C42

7,000,000 تومان

پراب جریان اسیلوسکوپ هانتک مدل Hantek CC-650

5,150,000 تومان