نمایش دادن همه 14 نتیجه

منبع تغذیه دوبل 30 ولت 10 آمپر مدل Nice-Power SPS3010-2D

9,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر ترانسی LONG WEI TPR-3030D

26,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 20 آمپر ترانسی LONG WEI TPR-3020D

18,000,000 تومان

منبع تغذیه 100 ولت 10 آمپر LONG WEI LW-10010KD

16,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 50 آمپر LONG WEI LW-3050KD

21,600,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 20 آمپر LONG WEI LW-6020KD

15,500,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 30 آمپر LONG WEI LW-6030KD

24,700,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 80 آمپر LONG WEI LW-3080KD

29,300,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 60 آمپر LONG WEI LW-3060KD

24,700,000 تومان

منبع تغذیه 120 ولت 3 آمپر نایس پاور Nice-Power SPS-W1203

6,189,000 تومان

منبع تغذیه 300 ولت 2 آمپر HYELEC مدل HY30002E

25,000,000 تومان

منبع تغذیه 200 ولت 5 آمپر HYELEC مدل HY20005E

25,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 20 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3020

7,480,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3030

11,220,000 تومان