نمایش دادن همه 13 نتیجه

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر ترانسی LONG WEI TPR-3030D

20,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 20 آمپر ترانسی LONG WEI TPR-3020D

14,000,000 تومان

منبع تغذیه 100 ولت 10 آمپر LONG WEI LW-10010KD

12,700,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 50 آمپر LONG WEI LW-3050KD

17,100,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 20 آمپر LONG WEI LW-6020KD

12,500,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 30 آمپر LONG WEI LW-6030KD

19,500,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 80 آمپر LONG WEI LW-3080KD

23,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 60 آمپر LONG WEI LW-3060KD

18,900,000 تومان

منبع تغذیه 120 ولت 3 آمپر نایس پاور Nice-Power SPS-W1203

6,000,000 تومان

منبع تغذیه 300 ولت 2 آمپر HYELEC مدل HY30002E

20,000,000 تومان

منبع تغذیه 200 ولت 5 آمپر HYELEC مدل HY20005E

20,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 20 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3020

7,200,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3030

10,100,000 تومان