نمایش دادن همه 15 نتیجه

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی 30 ولت 5 آمپر یونیتی UDP3305C

30,000,000 تومان

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی 30 ولت 3 آمپر یونیتی UDP3303C

23,000,000 تومان

منبع تغذیه 300 ولت 2 آمپر HYELEC مدل HY30002E

20,000,000 تومان

منبع تغذیه 200 ولت 5 آمپر HYELEC مدل HY20005E

20,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 60 آمپر HYELEC مدل HY3060E

21,000,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 10 آمپر نایس پاور مدل SPS3010

3,250,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 5 آمپر نایس پاور مدل SPS305

2,700,000 تومان

منبع تغذیه دوبل 30 ولت 3 آمپر مدل Nice-Power TPR3003-2D

6,700,000 تومان

منبع تغذیه دوبل 30 ولت 5 آمپر مدل Nice-Power TPR3005-2D

7,900,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 20 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3020

7,200,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 10 آمپر نایس پاور مدل R-SPS6010

9,300,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3030

10,100,000 تومان

منبع تغذیه 60 ولت 5 آمپر نایس پاور مدل R-SPS605

3,300,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 10 آمپر نایس پاور مدل R-SPS3010

2,900,000 تومان

منبع تغذیه 30 ولت 30 آمپر میکرو مدل PS-30V30A

12,000,000 تومان