انواع سیم لخت کن به صورت کلاغی، اتوماتیک و دستی

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 608-369A

1,050,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3161

420,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit CP-080E

580,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit CP-505

850,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 6PK-223

325,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit 808-080

970,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 8PK-371D

1,790,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 8PK-3163

430,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3162

430,000 تومان