انواع سیم لخت کن به صورت کلاغی، اتوماتیک و دستی

قیچی کابل بر پروسکیت مدل ProsKit 8PK-A202

790,000 تومان

آچار استریپر فیبر نوری پروسکیت ProsKit 8PK-326

850,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 608-369A

1,130,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3161

450,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit CP-080E

580,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit CP-505

825,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 6PK-223

319,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit 808-080

1,020,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 8PK-371D

1,690,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 8PK-3163

473,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3162

490,000 تومان