انواع سیم لخت کن به صورت کلاغی، اتوماتیک و دستی

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 608-369A

1,050,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3161

430,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit CP-080E

590,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit CP-505

850,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 6PK-223

290,000 تومان

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت مدل ProsKit 808-080

1,100,000 تومان

سیم لخت کن اتوماتیک پروسکیت مدل ProsKit 8PK-371D

2,200,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل Pro’sKit 8PK-3163

430,000 تومان

سیم لخت کن پروسکیت مدل ProsKit 8PK-3162

430,000 تومان